CÔNG TY ATISO NGỌC DUY
ĐẠT CHUẨN ISO 22000
Tìm kiếm sản phẩm

Liên hệ

Công ty TNHH Trà Ngọc Duy (Công ty Atiso Ngọc Duy)

Văn phòng & Nhà máy Trà: 73/17 Phan Châu Trinh, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng
Nhà máy cao: Thái Phiên, Phường 12, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng

 Hotline: 0975.333.111
Điện thoại: (0263).3996.111

Email:  ngocduyatiso@gmail.com

Website: www.AtisoNgocDuy.com – www.NgocDuyTea.com